Орган з оцінки відповідності продукції та послуг для медичних виробів, активних медичних виробів, що імплантують, медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro

Якість наших послуг та довіра до висновків сертифікації забезпечується основними принципами діяльності:

Неупередженість – орган сертифікації управляє можливими конфліктами інтересів та загрозами неупередженості (особиста зацікавленість, самоперевірка, довіра, залякування), тому рішення органу сертифікації ґрунтуються виключно на об’єктивних доказах відповідності (або невідповідності), отриманих органом сертифікації з виключенням впливу на них інших інтересів або сторін.

Компетентність – персонал, що залучається до процесу сертифікації, має належний рівень компетентності, що дозволяє йому вміло застосовувати знання та навички під час діяльності з сертифікації.

Відповідальність – за відповідність вимогам сертифікації несе відповідальність організація-замовник, а не орган сертифікації.
Орган сертифікації приймає рішення стосовно сертифікації, ґрунтуючись на висновках оцінювання (оцінці достатньої кількості об’єктивних доказів).

Відкритість – інформація про процес аудиту та сертифікації, статус сертифікації (надання, розширювання, підтримування, оновлення, призупинення, звужування галузі або скасування сертифікації), а також не конфіденційна інформація про висновки певних оцінювань (за скаргами, та інша) доступна для зацікавлених сторін.

Конфіденційність – орган сертифікації додержується конфіденційності стосовно будь-якої приватної інформації про замовника.

Реагування на скарги – орган сертифікації забезпечує розгляд всіх без винятку скарг у відповідності до встановлених процедур.

Відповідальність за реалізацію політики і забезпечення її виконання усіма необхідними ресурсами, у тому числі компетентним персоналом, актуалізованим фондом нормативної документації, матеріально-технічними ресурсами і приміщеннями, бере на себе вище керівництво ТОВ «УКРМЕДСЕРТ».