Орган з оцінки відповідності систем менеджменту

Розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації, управління конфліктом інтересів та гарантування об’єктивності діяльності з сертифікації, керівництво органу сертифікації заявляє про свою політику в сфері якості, яка спрямована на забезпечення суспільної довіри і сподівань щодо неупередженості, компетентності і об’єктивності діяльності з сертифікації та належного рівня її організації.

Головна мета нашої діяльності – надавання послуг з оцінки відповідності продукції та систем менеджменту відповідно до законодавчих і регламентованих вимог, враховуючи побажання замовників, персоналу, засновників та всіх інших зацікавлених сторін.

Ми спрямовані на безперервне підвищення кваліфікації та професіоналізму кожного співробітника, вдосконалення внутрішніх та зовнішніх відносин, використання передових інформаційних технологій.

Основними напрямками реалізації політики є:
- підвищення якості послуг з сертифікації;
- підтвердження технічної компетентності в сфері оцінки відповідності третьою стороною (акредитація та призначення/уповноваження);
- проведення маркетингових досліджень та аналізування потреб замовників;
- розширення напрямків діяльності та номенклатури послуг;
- аналіз діяльності органу сертифікації, підвищення її ефективності та рентабельності;
- підвищення кваліфікації та запозичення міжнародного досвіду;
- підтримка та постійне вдосконалення своєї діяльності, процедур органу сертифікації, із урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.